Natuurlijk begaafd

Ontvang elk seizoen mijn inspiratiemail met natuurlijke tips

Natuur als spiegel

– zorgdragen voor jezelf & de wereld om je heen –

Persoonsvorming van het begaafde, hoog bewustzijnde kind,
met steun van de omgeving.

Het doel van NatuurlijkBegaafd is GELUKKIGE KINDEREN door het versterken van zelfkennis van begaafde, hoog bewustzijnde kinderen in het basisonderwijs, door te ‘zijn’ in de natuur met als hoger doel het welbevinden te vergroten. Zelfsturing, zelfinzicht, motivatie, samen leren en communiceren zijn hierbij belangrijke pijlers. Het vergroten van het welbevinden maakt dat talenten zichtbaar worden. Natuur geeft kinderen hiervoor de ruimte en laat hen onbegrensd leren. Jij als ouder of leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol.

Natuur(lijk) staat voor:
In de natuur kun je zijn wie je bent, met jouw mooie talent.
Natuur stimuleert het ontdekken van jouw eigen krachten.

Begaafd staat voor:
Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten, is begaafd.

Jij natuurlijk ook! Ga je mee de natuur in, om jouw talenten te ontdekken?

Doe mee, de natuur daagt je uit!

Ieder kind is als een vlinder in de wind,
De ene vliegt hoog,
de ander laag,
maar ieder doet het op zijn eigen manier.
Het leven is geen competitiestrijd.
Ieder kind is anders.
Ieder kind is speciaal.
Ieder kind is mooi.

Neem contact op