Ontvang elk seizoen mijn inspiratiemail met natuurlijke tips

NatuurbeLEEFlessen

Natuurbeleving is het ervaren van de natuur met gebruikmaking van al je zintuigen. Ik bied natuurbevingslessen aan voor alle basisscholen in Nederland. Uiteraard zijn deze natuurbelevingslessen leerzaam voor reguliere groepen in het basisonderwijs. Mijn specialisme is het geven van natuurbelevingslessen aan begaafde kinderen die bijvoorbeeld verrijkingstrajecten/plusklassen op de basisschool volgen.

Natuur is om de hoek!

Als je het beeld van wildernisnatuur loslaat, kun je zien dat kinderen spelen op straat met wind en plassen; proberen te fietsen op een gladde weg; op zoek gaan naar het nest waarvan zij de jonge vogels horen, en altijd even naar je toekomen om de hond te aaien of juist er met een grote bocht omheen lopen. Deze ‘natuur om de hoek’, die direct is verweven met ons bestaan, maakt natuur toegankelijk, het nodigt uit om in elke speel-leeromgeving mogelijkheden te (leren) herkennen voor activiteiten in en met natuur.

Natuurbeleving als onderwijsbehoefte voor begaafde kinderen

Begaafde kinderen hebben de behoefte zichzelf te zijn:

 • door het tonen van wilskracht
 • in een uitdagende leeromgeving om intelligenties te ontwikkelen
 • door het ervaren van ‘flow’
 • door gemotiveerd te zijn: autonoom – relatiegericht – competent voelen
 • door zelfstandig te zijn: sociaal – eigen doelen stellend – enthousiast – creatief – risico nemend.

De belofte van natuurbeleving

Natuurervaringen bieden het hervinden van jezelf.  De buitenruimte stimuleert de ontwikkeling tot zelfstandige mensen: het ontdekken van eigen krachten. De buitenruimte nodigt uit om jezelf te zijn. In de natuur wordt ‘flow’ ervaren. Natuur is positief voor creatief denken en cognitief functioneren. Hartvriendelijk leren gebeurt in de natuur. Natuur is positief voor welzijn en welbevinden.

‘Natuur om de hoek’, biedt de kans om natuur te verankeren in ons onderwijs.


Theoretische achtergrond

De natuurbelevingslessen, voor persoonlijke ontwikkeling, zijn op de volgende theorieën gebaseerd.

 • Natuurbeleving: Coeterier, Hovinga, Csikszentmihalyi, Dweck, TriA-wandelcoaching en Cornell
 • Begaafdheid: Gagne, Kuijpers, Stevens, Sternberg, Stibco, Dewulf, Bloom en Gardner.

De kerndoelen vanuit het ministerie

Het basisonderwijs moet een beroep doen op de natuurlijke nieuwsgierigheid en ze moet de behoefte aan ontwikkeling en communicatie van kinderen stimuleren. Door een gestructureerd en interactief onderwijsaanbod, vormen van ontdekkend onderwijs, interessante thema’s en activiteiten worden kinderen uitgedaagd in hun ontwikkeling.

Kerndoelen oriëntatie op jezelf (nr.34-50)

 • Omgaan met elkaar
 • Leren voor later
 • Zorgen voor dieren
 • Beleven van onze planet
 • Zorgen voor jezelf en anderen
 • Inrichten van je eigen omgeving
 • Omgaan met natuur

Er is keuze uit verschillende natuurbeLEEF-lessen voor de groepen 1/2-8:

 1. Natuurbeleving – Mindset & talentontwikkeling (Dweck, Luc Dewulf)
  Een voorbeeldopdracht: Maak je eigen makkie- en lefland van natuurlijke materialen.
 2. Natuurbeleving – Vaardigheden (piramide van Stibo)
  Een voorbeeldopdracht: Waarnemen is de basis van leren, zoek natuurlijke materialen in verschillende groentinten, analyseer en vergelijk.
 3. Natuurbeleving – Samenwerken (Luc Stevens; relatie)
  Een voorbeeldopdracht: Maak samen, vormen van een touw zonder te praten.
 4. Natuurbeleving – Denkstijlen analytisch, creatief en praktisch (Sternberg)
  Een voorbeeldopdracht: Maak een boot met een zeil van natuurlijke materialen.
 5. Natuurbeleving – Lage- en hoge orde denkvragen (Bloom)
  Een voorbeeldopdracht: Wat als deze boom geen wortels had?
 6. Natuurbeleving – Rijke leeromgeving (Sharing Nature & wandelcoach NL)
  Een voorbeeldopdracht: Maak een natuurkunstwerk of een natuurgedicht.

Uiteraard is een op maat gemaakte les ook mogelijk.

Heb ik je interesse gewekt? Neem dan contact op voor meer informatie. 

Neem contact op