Ontvang elk seizoen mijn inspiratiemail met natuurlijke tips

Over Katja van Dalen

Ik ben Katja van Dalen, zelf ben ik opgegroeid in een rijke leeromgeving waarin de natuur met al zijn facetten en mogelijkheden een belangrijke rol speelde. Natuur zie je terug in mijn huidige werk, waarin ik natuur combineer met het onderwijs; natuurbeleving is belangrijk voor het welbevinden en daarmee voor de ontwikkeling van kinderen.

Het is niet zo vreemd dat ik na mijn basisschooltijd op een Jenaplan school en daarna het Atheneum, Tuin- en Landschapsarchitectuur ben gaan studeren in Boskoop. Na tien jaar werkzaam geweest te zijn in de architectuur, ben ik de Pabo in Amsterdam gaan volgen.

Ik ben begonnen in 2003 als leerkracht in het basisonderwijs. Al snel specialiseerde ik mij in de problematiek van de ‘zorg aan de bovenkant’, de meer- en hoogbegaafdheisproblematiek. Daarvoor ben ik de master ECHA aan het CBO-Radboud Universiteit Nijmegen gaan volgen. Dit diploma heb ik in 2015 behaald. Inmiddels ben ik tevens Peers4Parents facilitator, kindertalentenfluisteraar en TriA-wandelcoach. Kortom; ik blijf mij ontwikkelen.

In die tussentijd heb ik op mijn school een plusklas opgezet, was ik plusklasleerkracht en had ik de functie als meer- en hoogbegaafdheidspecialist. Ik gaf particuliere verrijkingsklassen en ging kinderen begeleiden. Mijn praktijk groeide en de problematiek waarmee ouders en/of scholen bij mij komen wisselt momenteel van lichte tot zware problematieken. Denk hierbij ook aan ‘thuiszitters’.

Het is geweldig om (meer- en hoog)begaafde kinderen te helpen bij hun ontwikkeling, want ik geloof, zoals filosoof Mill zegt: ‘Groei om te worden wie je bent’. Ieder kind is anders en ieder kind zou de ruimte moeten krijgen om te groeien op zijn eigen manier om te worden wie hij is. De natuur is daarvoor een rijke en door kinderen gewaardeerde speelleeromgeving die de ontwikkeling van kinderen ondersteunt.


Lid van:

ECHA kindertalentenfluisteraar Wandelcoach NL Peers4Parents SLO CRKBO-docent NIBIG


Werkzaam voor:

Particulieren Samenwerkingsverbanden Gemeenten DeDNKRS DWS


Werkt i.s.m.:

Amsterdamse Bos Relax Zentrum MoxieandSam

Neem contact op