Ontvang elk seizoen mijn inspiratiemail met natuurlijke tips

Privacyverklaring

Katja van Dalen – NatuurlijkBegaafd
Juli 2019

Je bezoekt mijn website www.NatuurlijkBegaafd.nl voor informatie. Bij nadere interesse doe je via email of telefonisch een aanvraag voor een kennismakingsgesprek, voor advies of voor begeleiding. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.


Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.


Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Ik gebruik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. Ik gebruik je adres alleen voor een huisbezoek. Eventuele persoonlijke toelichting sla ik op in je dossier.


Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van ‘NatuurlijkBegaafd’, worden je persoonsgegevens en mogelijk die van je kind verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, mogelijke privé-informatie. Tijdens mijn diensten maak ik foto’s; ook deze beschouw ik als persoonsgegevens.


Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen, om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel begeleidingstraject of groepsbijeenkomst), om je te informeren over het aanbod. Ik gebruik je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan de begeleiding gerelateerde zaken. Ook als je een vraag stelt, verwerk ik je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van NatuurliujkBegaafd. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door een reactie te sturen op de bewuste mail.


Verwerkt NatuurlijkBegaafd ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Ik verwerk alleen bijzondere persoonsgegevens als ik dat moet op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat mij vraagt. In dat laatste geval verwerk ik deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid die van belang zijn voor de begeleiding.


Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).


Worden je gegevens met derden gedeeld?

Gegevens van je kind worden gedeeld – na je uitdrukkelijke toestemming – met de school en/of eventuele andere behandelaars.

Foto’s worden – alleen na uitdrukkelijke toestemming – gebruikt voor een collage op social media (facebook en linkedIn) of als foto op de website. Hierbij worden geen namen genoemd noch wordt er persoonlijke informatie beschreven.

Uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening worden gegevens met anderen gedeeld. Daarbij kun je denken aan de belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens. Daarbij worden de gegevens niet via mail gedeeld maar zijn ze alleen ter inzage via mijn laptop.


Waar worden je gegevens vastgelegd en hoe zijn ze beveiligd?

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden vastgelegd op mijn laptop. Mijn laptop is beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast is hij zodanig ingesteld, dat bij inactiviteit het beeldscherm automatisch wordt vergrendeld. Ik surf via beveiligde WiFi en mijn laptop is niet detecteerbaar binnen netwerken. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’) en mijn laptop is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.


Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.


Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen zes werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

NatuurlijkBegaafd@gmail.com